نوشته‌ها

عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

عکاسی تایم لپس

استفاده از تایم لپس می‌توان فرآیندهایی که در چشم انسان به حالتی معمولی و…
عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

عکاسی و فیلمبرداری به روش مرور زمان (تایم لپس TimeLapse)

 تصویر برداری مرور زمان یا Time Lapseیکی از روشهای نم…