نوشته‌ها

"جنون جلسه در نظام اداری و اصل علاقه به چرندیات"

"جنون جلسه در نظام اداری و اصل علاقه به چرندیات"تصمیم گیری ت…