نوشته‌ها

طراحی صنعتی

 چرا طراحی صنعتی ؟ در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای صنعتی، روند طراحی صنعتی و تمامی گرایش های وابسته به آن چه از نظر شیوه و چه از نظر ابزار دچار تحولاتی شگرفی شده است. از جمله این تغییرات می توان به کار…