نوشته‌ها

اوج هنر برتر

مدیریت استراتژیک و ضرورت آن برای اصناف

سازمان­ها اعم از دولتی، غیر دولتی، غیر انتفاعی، صنفی و تشکل­ها از جلوه­ های اصلی اجتماع کنونی­ اند و مدیریت، مهم­ترین عامل در حیات، رشد، بالندگی و یا مرگ سازمان­ها محسوب می­شود و مدیران نیز روند حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلو…