نوشته‌ها

تجهیزات ساخت فیلم

  نخست فیلمبرداری از یک مکان مناسب شروع میشود.    دوربین فیلمبرداریدوربین فیلمبرداری مهمترین ابزار فیلمسازی است. انتخاب دوربین بستگی به بودجه ، نوع فیلمبرداری (ساکن، مخفی و غیره) و محل نمایش فیلم ( …