نوشته‌ها

عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

معرفی سطح و حجم، در هنر های تجسمی

 سطح (شکل): سومین عنصر بصری است که دارای طول و…