نوشته‌ها

اوج هنر برتر

شاغلان بیکار !

همه ما برای یک بار هم ­که شده عکس­های واقعی یا کاریکاتورهای مرتبط با جدول حل­ کردن برخی­ کارمندان یا چرت زدن آن­ها را در محل­ کار دیده­ ایم. نه این­که این اخلاق ناپسند تنها ویژه برخی­ کارمندان باشد بلکه با تلفن همراه بازی­ کردن برخی…