نوشته‌ها

ایده خلاقانه برای عکاسی از کودکان

ایده خلاقانه برای عکاسی از کودکان11 ایده خلاقانه برای عکاسی از …

هنر عکاسی

ماهیت کار عکاسان تصویرهایی را تولید و حفظ می کنند که م…

روش های فوکوس کردن با دوربین

عملیات فوکوس یا تنظیم فاصله کانونی عدسی دوربین بر اساس فاصله جس…

قابلیت های دوربینتان را بشناسید

تغییر دادن تنظیمات دوربین تفاوت زیادی در عکس ها ایجاد می ک…