نوشته‌ها

اوج هنر برتر

5 تله‌ ذهنی

5 تله‌ ذهنی که انگیزه شما را سست خواهد کرد۱. به اندازه‌ کافی قوی نیستمشاید به اندازه آدم موفق دیگری که می‌شناسید، قوی نباشید، ولی مجبور هم نیستید باشید. شما درون خود نیرویی دارید که منتظر رها شدن است. نیرو وقتی می‌آید که "چرا" خ…