نوشته‌ها

اوج هنر برتر

سرعت شاتر

 شاتر وسیله‌ای در یک دوربین است که نور را به حسگر می‌رساند. زمانی که دوربین روشن می‌شود، شاتر به‌طور جزئی باز می‌شود تا حسگر دوربین را در مقابل نور قرار دهد تا این حسگر نیز خود را با نور هماهنگ کند. سپس شاتر مجدداً بسته می‌شود و…
اوج هنر برتر

مفهوم مثلث عکاسی

 در دنیای عکاسی مفهومی وجود دارد به اسم مثلث عکاسی یا مثلث پرتوگیری . حسگر های قدیمی که به شکل فیلم بودند و در تاریکخانه ظاهر میشدند تا حسگرهای دیجیتال امروزی که از ماده ای حساس به نورتشکیل شده اند،همه بر اساس واکنش نسبت به نور کار میکنن…
اوج هنر برتر

تقدم دیافراگم

 میدانیم  که چطور هرکدام از ارکان مثلث نوردهی بر دیگری تاثیرگذار است, به خصوص دیافراگم و سرعت شاتر. به طوری که وقتی اندازه ی دیافراگم را افزایش می دهید ( روزنه بزرگتر می شود ), نور بیشتری به سنسور های دوربین می رسد, در نتیجه سرعت شاتر کم می …