نوشته‌ها

تقدم سرعت شاتر

 تقدم شاتر نام یک حالت در تنظیم دوربین عکاسی است. در این حالت، عکاس می…