نوشته‌ها

اوج هنر برتر

سخنان نغز درباره پول!

سخنان بزرگان درباره پول! نه پول را خیلی عزیز بدانید و نه بی ارزش پول خدمتکار خوبی است ولی رئیس بسیار بدی است. - الکساندر دوماس فیلسبه من نگو الویت های زندگی تو کجاست، فقط بگو پولت را چگونه خرج می کنی آنگاه من به تو می گویم الویت های زندگی…