نوشته‌ها

طراحی و گرافیک

معرفی و آشنایی با سبک هنری آبستره

 آبستره در معنای عام، جدا کرد…

معرفی و آشنایی با سبک هنری دادائیسم

در سالهای 1920 مکاتب افراطی در هنر شکل گرفت. گرایش "دادا" …