نوشته‌ها

نکاتی در طراحی ساده گرا (مینیمالیست)

  در تعریفی ساده مینیمالیسم یا کمینه گرایی سبکی است که در آن هنرمن…