نوشته‌ها

نقش بیلبورد بر زیبایی شهر

 تبلیغات و زندگی شهری می توان به وضوح دید ک…