نوشته‌ها

انتخاب بهترین زاویه دید

 زاویهٔ دید، زاویه‌ای است که لنز می‌تواند صحنهٔ…