نوشته‌ها

تاثیر روانشناسی رنگ ها (2)

 روانشناسی رنگ ها در طراحی کاتالوگ روانشناسی رنگ ها بسیار حائز …

تاثیر روانشناسی رنگ ها (1)

 روانشناسی رنگها چهار رنگ - قرمز، آبی، زرد و سبز  به ترتیب ب…

تیپ روانشناسی disc و تاثیر آن در مذاکره

 تیپ روانشناسی disc یکی از مدل های شناخت تی…