نوشته‌ها

اوج هنر برتر

21 اصل روانشناسی فروش

 .اصل 1: دو دلیل اصلی خرید یا عدم خرید میل به سود بردن و ترس از ضرر کردن است..اصل 2 : مردم احساسی تصمیم می گیرند و بعد با منطق این تصمیم را توجیه می کنند..اصل 3 : برای مشتری مهم نیست که کالای شما چیست و چه گونه است برای او مه…
اوج هنر برتر

موانع بر سر راه موفقیت فروش

در کار هر فروشی دو مانع وجود دارد. این دو مانع ذهنی هستند. اینها عبارتند از ترس از شکست ، ترس از رد شدن و مورد بی اعتنایی قرار گرفتن.ترس از شکست خوردن مهم ترین تک دلیل شکست خوردن در زندگی بالغانه است. این خود شکست نیست، بلکه ترس از شکست است مج…