نوشته‌ها

اوج هنر برتر

21 اصل روانشناسی فروش

/
 .اصل 1: دو دلیل اصلی خرید یا عدم خرید میل به سود بردن و…
اوج هنر برتر

موانع بر سر راه موفقیت فروش

/
در کار هر فروشی دو مانع وجود دارد. این دو مانع ذهنی هستند. اینها ع…