نوشته‌ها

انواع چاپ

روشهای چاپ شیوه‌های چاپ در جهان از ابتدا تاکنون از چند شیو…

درباره چاپ ملخی

 چاپ ملخی که نوعی ماشین لترپرس است ازقدیمی ترین ماشین …