نوشته‌ها

یک شرکت عالی چگونه شرکتی است؟

برای عالی بودن باید به سه دستاورد رسیده باشید.   اول برتری در دستاوردها؛ دوم تمایز در تاثیر؛ سوم وابسته نبودن موفقیت شرکت به افراد.   اگر شما یک تیم ورزشی باشید و جام قهرمانی را ازآن خود نکنید شما عالی نیستی…