نوشته‌ها

( مدیریت – دانش – اخلاق – رهبری – انسانیت ): نگاه مدیریتی

( مدیریت - دانش - اخلاق - رهبری - انسانیت ): نگاه مدیریتی   ⭕️آهسته تر به کجا چنین شتابان...   اغلب مدیران ایرانی به دنبال سرعت عمل بیشتری برای انجام کارها هستند و میخواهند همه چیز سریعتر انجام شود. به همین دل…