نوشته‌ها

درباره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان یکی از دانشگاه‌های دولتی تیپ یک ایران و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان اصفهان است. دانشکده‌ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استا…