نوشته‌ها

عوامل موثر بر ایجاد رضایت و خوشحالی در محل کار

    عوامل موثر بر ایجاد رضایت و خوشحالی در محل کار   ۱. استقلال یعنی به کارمندان‌‌تان اجازه بدهید که درمورد نحوه‌ انجام وظایف‌شان تصمیم‌گیری کنند، اما نه اینکه مختار باشند هرطور دلشان خواست رفتار کنند. …