نوشته‌ها

“جنون جلسه در نظام اداری و اصل علاقه به چرندیات”

"جنون جلسه در نظام اداری و اصل علاقه به چرندیات" تصمیم گیری تیمی یکی از روش های اثربخش در ارتقاء کیفیت تصمیمات است، و منجر به کشف دیدگاه های مختلف و تقویت تصمیم می گردد؛ اما در نظام اداری گاها علاقه بیش از حد به تشکیل جلسات تصمیم گیری، بعضا به…