نوشته‌ها

نکات مدیریتی

نکات مدیریتی   ⭕️مدام ارزیابی کنید   تمامی تیم های ورزشی برای نشان دادن جایگاه و هدفشان یک تابلوی امتیازات دارند و مدام با دیدن این امتیازات از جایگاه خودشان و فاصله اشان تا هدف آگاهی می یابند. حال تصور کنید اینچنین …