نوشته‌ها

۵ ویژگی اشخاصی که در فروش ثروتمند شدند

حرفه‌اي‌هاي فروش چه ويژگي هاي مشتركي دارند؟ نگرش یا مرگ یا به ثمر رساندن کار: پیگیری تا حصول نتیجه فروشندگان موفق یک خصلت متمايز دارند: پیگیری تا حصول نتیجه. آنها برای به سرانجام رساندن کار از هیچ تلاشي دریغ نمی‌کنند. اين نگرش مستلزم …