نوشته‌ها

با کار تیمی سازگاری خود را با الزامات محیط و نیازهای بازار افزایش دهید

یک تیم موثر چه ویژگی‌هایی دارد؟ اکثر ما به افرادی که دور هم جمع می‌شوند و کارهایی انجام می‌‌دهند تیم می‌گوییم، درحالی‌که تفاوت‌های بسیاری مابین تیم‌ و یک گروه‌ وجود دارد. تیم به مجموعه‌ای از افراد هم‌فکر گفته می‌شود که با تمرکز بر یک هدف و ارزش …

برگه‌ها

لگو