نوشته‌ها

لایف استایل و بازسازی صحنه ها در عکاسی

Lifestyle Photography منظور از عکاسی لایف استایل بازسازی صحنه هایی از زندگی واقعی با ایجاد همان احساسات است همانطور که از نام این سبک پیداست، در این روش صحنه نزدیک به فضای واقعی و روزمره، عکاسی میشود. یعنی در آن هنرمند سعی …