نوشته‌ها

پایه های اساسی تکنیک های خلاقیت

خلاقيت در مرزهاي تاريکي متولد مي شود. در انتهاي بن بست ها و در آنجا که به نظر مي رسد راه ديگري نيست. در واقع نوآوري و خلاقيت جايي شکوفا مي شود که راه هاي کهنه و قديمي پاسخگوي نياز فعلي يا خواسته موجود نيست، يا براورده شدن آن به زمان و صرف هزينه…