نوشته‌ها

تیلت شیفت (tilt shift)

تیلت شیفت (tilt shift) تکنیک تیلت شیفت tilt shift یکی از تکنیک های بسیار جذاب در عکاسی است.در این تکنیک از لنز های مخصوصی برای عکاسی استفاده می شود که حاصل ان ایجاد عمق میدان کم به صورتی ویژه است. این لنز ها اندکی در محور عمودی خود …