نوشته‌ها

سال‌های اولیه رشد

در سال‌های اولیه رشد، چائه بول‌ها (یک چائه بول شکلی از کسب و کار در کره جنوبی است که عموما شرکت‌های متعدد بین‌المللی دارند و تحت اداره یک فرد قدرتمند اداره می‌شوند.) نقش مهمی در رشد این کشور داشتند و قدرت زیادی نیز به دست آورده بودند …