نوشته‌ها

چگونه توان خلاقیت را توسعه دهید و به عمل‌آورید ؟

چگونه توان خلاقیت را توسعه دهید و به عمل‌آورید ؟ -خلاقیت را انتخاب کنید : برای خلاق بودن ، گام اول این است که ، تصمیم بگیرید خلاق باشید . -مانند مسافر فکر کنید : همانند گردشگری در سرزمین خارجی ، تلاش کنید چشمان خود را   به ا…

چگونه توان خلاقیت را توسعه دهید و به عمل‌آورید ؟

  چگونه توان خلاقیت را توسعه دهید و به عمل‌آورید ؟   -خلاقیت را انتخاب کنید :   برای خلاق بودن ، گام اول این است که ، تصمیم بگیرید خلاق باشید .   -مانند مسافر فکر کنید :   همانند گر…