نوشته‌ها

۵ تله‌ ذهنی

5 تله‌ ذهنی که انگیزه شما را سست خواهد کرد ۱. به اندازه‌ کافی قوی نیستم شاید به اندازه آدم موفق دیگری که می‌شناسید، قوی نباشید، ولی مجبور هم نیستید باشید. شما درون خود نیرویی دارید که منتظر رها شدن است. نیرو وقتی می‌آید که "چرا" خ…