نوشته‌ها

هفت اصل مدیریت کیفیت

یک ) اصول مدیریت کیفیت – تمرکز بر مشتری الف) بیانیه تمرکز اصلی مدیریت کیفیت برآوردن الزامات مشتری و تلاش بر فراتر رفتن از انتظارات مشتری است. ب) استدلال منطقی موفقیت پایدار زمانی حاصل می‌شود که یک سازمان اعتماد مشتریان و سایر طرفهای ذی…

ارزش مشتری یا ارزش طول عمر مشتری

ارزش مشتری (ارزش طول عمر مشتری ) ارزش مشتری یا ارزش طول عمر مشتری چیه؟؟   وقتی از ارزش مشتری یا ارزش طول عمر مشتری صحبت میکنیم، باید به سود حاصل از تعامل با مشتری در طول مدت زمانی که مشتری ما هست، توجه داشته باشیم.   …