نوشته‌ها

طراحی و گرافیک

راهکارهای ایجاد تعادل کامل بین کار و زندگی

در برخی از روزهای کاری حس دونده مسابقه ماراتنی را دارید که تا خط پایان فاصله بسیار زیادی دارد. صبح زود وارد دفتر کارتان می‌شوید تا با کوهی از کار که انتظارتان را می‌کشد مواجه شوید. صندق ایمیل‌تان پر شده و تقویم‌تان جایی برای اضافه…
طراحی و گرافیک

عوارض عدم تعادل در کار و زندگی یا کارکردن مفرط

عدم تعادل بین کار و زندگی تحقیقات دو محقق در دانشگاه شیكاگو كه هشت سال طول كشید نشان داده است که اضافه کاری، بیش از هر چیز، تعادل بین کار و زندگی را به هم می زند. نتیجه اضافه کاری نه تنها افزایش درآمد برای پاسخ به هزینه ها نیست، بل…