نوشته‌ها

عکاسی صنعتی

نمونه کارهای با موضوع فیلم صنعتی اصفهان

ساخت فیلم صنعتی از مجتمع و معادن سنگ ایرانماربل ----------------------------------- ساخت فیلم صنعتی به همراه فیلمبرداری هوایی از شرکت ماشین سازی آلاو ----------------------------------- ساخت فیلم صنعتی به همراه فیلمبرداری هوایی…