نوشته‌ها

۲۱ اصل روانشناسی فروش

  .اصل 1: دو دلیل اصلی خرید یا عدم خرید میل به سود بردن و ترس از ضرر کردن است. .اصل 2 : مردم احساسی تصمیم می گیرند و بعد با منطق این تصمیم را توجیه می کنند. .اصل 3 : برای مشتری مهم نیست که کالای شما چیست و چه گونه است برای او مه…