نوشته‌ها

مفهوم تراز سفیدی

White Balance یا تراز سفیدی موضوعی که خیلی از دارندگان دوربین دیجیتال با آن آشنایی ندارند و در عین حال موضوع مهمی است، تراز سفیدی یا توازن سفیدی است. از این رو این موضوع، ارزش یادگیری دارد، زیرا به زودی خواهید دید که چه تاثیر شگرفی بر عکس…