نوشته‌ها

طنز در تبلیغات

  شیوه های تبلیغاتی از گذشته تا به امروز دچار تحولات عظیمی شده است. از نوع عرضه و نمایش تبلیغات گرفته تا حتی محتوای آن ها نیز دچار دگرگونی و تغییر شده است. البته با تغییر سطح فکر و درون مایه ی فکری اکثر مردم اجتماع این موضوع یک امر…