نوشته‌ها

تبلیغات باغ وحش کلگری

زرافه بیش از۱۹ پا یا شش متر قد و بیش از ۱۲۷۰ کیلوگرم وزن دارد وزن یک بچه زرافه در هنگام تولد حدود ۵۹ کیلوگرم و قدش شش پا، حدود ۱٫۸ متراست. برای همین منظورتبلیغات باغ وحش کلگری به شکل یک کمپین فوق العاده به اجرا در آمده ودرک…