نوشته‌ها

راهکارهای کاهش هزینه و افزایش درآمد

پس انداز از ديرباز يكي از دغدغه هاي تاجران بوده و آنان نيزهمواره درجستجوي روشي بوده اند تا موجب افزايش بازدهي و كاهش هزينه هاي تجاري شود . الگوهاي ذيل روشهاي مناسبي پيش روي تاجران جوان قراد خواهد داد. اين روشها با استفاده ازعلم روز، جديدتر…

اینترنت، ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات

اينترنت همراه با رشد روزافزون خود، كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف يافته است. امروزه اينترنت بعنوان رسانه‌اي قدرتمند در اختيار صنعت تبليغات قرار گرفته است. بدليل ويژگي‌ها و مزيتهاي فراواني كه اينترنت در مقايسه با رسا…