نوشته‌ها

تایپوگرافی درتوصیف برند

انتخاب طرح حروف مناسب یکی از بخش های حیاتی فرآیند طراحی لوگو می باشد و زمانی که این امر به منظور تعریف هویتی منحصر به فرد برای یک برند خاص به کار گرفته می شود، این نقش از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. برای برند های کوچک تری که تمایل دارند …