نوشته‌ها

تاثیر روانشناسی رنگ ها (۲)

 روانشناسی رنگ ها در طراحی کاتالوگ روانشناسی رنگ ها بسیار حائز اهمیت است. نارنجی مثبت: تحرک ،غذا، اشتها اور ، گرما، امنیت، اشتیاق، فراوانی، سرگرم کننده. منفی: محرومیت، سرخوردگی، ناامیدی، عدم بلوغ. از آنجا که ترکیبی از قرمز و زرد…

تاثیر روانشناسی رنگ ها (۱)

 روانشناسی رنگها چهار رنگ - قرمز، آبی، زرد و سبز  به ترتیب به بدن، ذهن، احساسات و تعادل ضروری بین این سه مربوط می شوند. روانسناسی یازده رنگ پایه به شرح زیر است: قرمز . فیزیکی مثبت: جسمانی ،فیزیکی، قدرت، گرما، انرژی، "مبارزه یا پرواز"،…