نوشته‌ها

تبلیغات مناسب | بهترین عنوان تبلیغات (عناوینی که می فروشند)

عنوانِ یک اگهی مهمترین عامل نوشته در تبلیغات مناسب است و %90 تاثیر یک آگهی را ایجاد می کند وقتی شما متن یک تبلیغات یا آگهیِ نوشتاری (از قبیل ایمیل تبلیغاتی، اس ام اس تبلیغاتی یا آگهی چاپی) را تنظیم می کنید باید قلب اصلی تمام بدنه ی آ…