نوشته‌ها

چند تکنیک در تبلیغات نوین

  پانزده تکنیک مهم در تبلیغات ،به ویژه تبلیغات نوین 1.تکنیک گریز از بن بست تبلیغات :بر اساس این تکنیک ، ساختن یک سایت و تبلیغات آن در  شبکه جهانی اینترنت مانند ساختن ویترین مغازه در یک بن بست است . زیرا کسی از آدرس سایت ها به خودی…