نوشته‌ها

نکته های کلیدی از بازاریابی در صنعت چاپ

چند بار پیش آمده که کسی از شما به عنوان چاپخانه دار کارت ویزیت خواسته و در جواب او این پاسخ قدیمی را داده اید که کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد؟ گفتن ندارد که در فضای اقتصادی امروز، بازاریابی شاه کلید موفقیت است. بهتر است این مطلب را بخ…