نوشته‌ها

عوامل مؤثردر برنامه ریزی شغلی

داشتن شغل براي ادامه زندگي و بقاي فرد و جامعه او ضروري و اجتناب ناپذير است. در انتخاب شغل مناسب و اشتغال موفقيت آميز، عوامل متعددي دخالت دارند در اينجا به بررسي عوامل مؤثر در برنامه ريزي شغلي (برنامه ريزي براي انتخاب شغل) مي پردازيم :   …