نوشته‌ها

اهمیت برنامه ریزی شغلی

وقتي درمورد برنامه ريزي شغلي فکر مي کنيد، چه چيز به ذهنتان مي رسد؟ افراد زيادي نمي دانند که برنامه ريزي شغلي چه مفهومي دارد. ما برنامه ريزي شغلي را اينطور معني مي کنيم: "هدفي که در يک زمينه يا شغل خاص فرد آرزوي رسيدن به آن را دارد و براي دست…

عوامل مؤثردر برنامه ریزی شغلی

داشتن شغل براي ادامه زندگي و بقاي فرد و جامعه او ضروري و اجتناب ناپذير است. در انتخاب شغل مناسب و اشتغال موفقيت آميز، عوامل متعددي دخالت دارند در اينجا به بررسي عوامل مؤثر در برنامه ريزي شغلي (برنامه ريزي براي انتخاب شغل) مي پردازيم :   …