نوشته‌ها

رهنمود اقتصای اپرا وینفری در برنامه توسعه اقتصادی آپرا، در سال ۱۹۸۹

رهنمود اقتصای اپرا وینفری در برنامه توسعه اقتصادی آپرا، در سال ۱۹۸۹   عناوین رهنمودهای مذكور از زبان با نفوذترین زن دنیا را در زیر می‌خوانید:   ۱) زندگی خود را صرف راضی نگه داشتن اطرافیان نكنید. ۲) به هیچ نیرو…