نوشته‌ها

آنالیز تبلیغات و رسانه های انتخاب

فایده بررسی اصولی و قانونمند تبلیغاتی­ که برای حصول یا برند انجام می­شود این است ­که بدانیم ­کمپین تبلیغاتی خلق شده، تا چه حد موفق و مؤثر بوده است. این­کارکه به دانش لازم نیاز دارد، علی القاعده باید با مدرک و استدلال­ های فنی - تخصصی …